Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gálos László: A Szentlélekisten

Katolikus irodalmunknak és hitéletünknek régi panasza a Szentlélekisten ismeretének és tiszteletének hiányossága. Mint mondani szoktuk, a Szentlélek valóban „ismeretlen Isten”. A Szentlélek ismeretlenségének megvannak a maga okai. A Szentlélek ugyanis az Istenség szentélye, szíve, benne jut leginkább kifejezésre Isten szellemisége, lélekvolta és szentsége. Nem öltött testet, mint a Fiú; működései, mint a Szentírás sugalmazása, a Szent Szűz megárnyékozása, a kegyelem osztogatása láthatatlanok. Továbbá velünk és bennünk van a Szentlélek, ezért az Anyaszentegyházzal nem hozzá imádkozunk, hanem vele.

De mindezek az okok nem menthetik a Szentlélekről való ismereteink hiányosságát és nem bűnteleníthetik kultuszának elhanyagolását. Annál is kevésbé, mert a Szentlélek teológiája a lelki élet, a kegyelem, az erények szempontjából igazán nélkülözhetetlen. Csak a Szentlélek alapos és igaz ismerete tanít meg igazán értékelni az Isten malasztját és irtózni a legnagyobb rossztól: a bűntől. A Szentlélek személyének, eredésének, működéseinek ismerete emel tudatára igazi keresztényi méltóságunknak; Isten végtelen leereszkedését, embervoltunk felmagasztalását ez helyezi elénk igazi megvilágításba.

Gálos László (1899–1968) plébános, egyetemi tanár, a Szent István Akadémia tagja könyve ezen a régi hiányon kíván segíteni. Felöleli a Szentlélek teológiáját: eredését, titkát, a másik két személyhez való viszonyát, továbbá működéseit és ezeknek kapcsán a természetfölötti élet aszketikáját: a kegyelem, a bűn, az erények, szentségek és az ajándékok feldolgozásában. A könyv fejezetei: A Szentlélekisten titka; Az isteni Névtelen; Az Atya és a Fiú Szentlelke; Az Isten Báránya és a Szentlélek Galambja; A Szentlélek Arája; A Szentírás sugalmazója; A Szentlélek testamentuma; A Megszentelő; A szentlélek hét edénye; Természetfölötti élet; A Szentlélek hét ajándéka.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 110. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k611.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1934 | Oldalszám: 232, [3] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |