Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gál Ferenc: Úton a teljesség felé

Aki visszatekint az elmúlt idő teológiai könyvjegyzékeire, könnyen megállapíthatja az érdeklődés változásait. Az ötvenes évek végétől és főleg a zsinat idején a modern filozófiával és a természettudományokkal való szembesítés volt a fő téma. Azután az egyház belső reformja került előtérbe. Megkezdődött a széles körű mítosztalanítás, új lendületet kapott a szentírásmagyarázat és a dogmák történeti keretben való értelmezése, illetve ökumenikus szempontok szerint való mérlegelése. A túlkapásoktól eltekintve, mindez sokat használt a teológiának. De közben az is kiderült, hogy az elméleti viták igazában kevés hívőt érdekelnek, s az egyház kormányzati és szociológiai struktúráinak modernizálása sem az a varázsszer, amely a hitet észrevehetően elmélyítené, vagy az egyéni vallási kérdésekre kielégítő választ adna. Ugyanakkor tapasztaljuk azt is, hogy az életformákhoz kötött vallási hagyomány sokfelé megszűnt, ezért az új környezetben élő, a technika és a természettudomány adataiban gondolkodó embernek a hit tételei és a szimbolikával telített szertartások nem nyújtanak igazi élményt. Ezek az előzményei annak, hogy üjabban a meditáció, a vallásos elmélkedés egyre nagyobb teret kap a teológiai irodalomban. Az igehirdetésnek olyan formája ez, amely a Szentírás alapján meg akarja eleveníteni azt az üdvtörténeti helyzetet, amelyben Isten kitárult az ember felé, hogy hittel, reménnyel és szeretettel töltse el. Az itt összegyűjtött konferencia-beszédek és előadások ebbe a műfajba tartoznak.

A könyv négy témakörének fejezetei: 1. Hit és élmény (Isten megtapasztalása az Ószövetségben; A megtestesülés az ember oldaláról nézve; Jézus emberi lelkülete; Az apostolok szemtanúsága; Akik nem látnak és hisznek); 2. Keresztény öröm (Az élet napos oldala; Kiválasztottság és meghívás; Az erő a gyengeségben nyilvánul meg; A szeretet hatékonysága; A reményben örvendezek; Élethivatás és kegyelem); 3. Húsvéti misztérium (A húsvét az egyház életében; A homályból a világosságba; Győzelem a bűn fölött; Az igazság szabaddá tesz titeket; Mindent magamhoz vonzok; Azért jöttem, hogy életük legyen); 4. Titok és élet (Teofániák a Szentírásban; Amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet?; Démonhit és Szentírás).


A könyv meta információi
| ISBN: 963 360 056 l | Megjelenés éve: 1977 | Oldalszám: [257, [1]] | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |