Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gál Ferenc: Az üdvtörténet misztériumai

Hitünk igazságainak kifejtése a középkor óta mind a teológiában, mind a hitoktatásban eléggé elméleti módszert követett. Általában a Hiszekegy tételeit sorolta fel és fejtette ki. Nem lehet tagadni, hogy sokszor inkább csak tanítás volt, nem meggyőzés. Pedig minden keresztény tanításnak a hit lényegét kell kifejtenie: azt, hogy az élő Isten párbeszédet kezdett velünk, élő emberekkel. Mindent azért mondott és adott, hogy az atya és a gyermek kapcsolata megvalósuljon bennünk Jézus Krisztus által. A II. vatikáni zsinat megkövetelte, hogy a teológiai oktatás az üdvösség történetét vegye alapul. Annak központjában pedig Jézus Krisztus áll, hiszen Isten őbenne nyilatkoztatta ki magát teljesen és végérvényesen. Csak rajta keresztül beszélhetünk a Szentháromságról, a teremtésről, az Egyházról, a kegyelmi rendről és a másvilági dolgokról.

Ahogy Isten az üdvtörténet folyamán mindig a konkrét emberhez szólt, az Egyháznak is úgy kell benne állnia a történelemben, hogy minden kor emberéhez intézze tanítását. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy régi tévtanokkal vitázunk. A keresztény tanítás nem maradhat elszavalt monológ. A teológiának tudnia kell kérdezni, felelni, utat mutatni, szolgálni, párbeszédet folytatni. Krisztus nem az égi dicsőségből szólt, hanem emberré lett, és magára vette az emberi élet minden terhét. A földi Egyház köteles a theologia crucis-t, a kereszt teológiáját művelni. Küzdenie kell a feladatokkal, bele kell állnia az életbe és úgy elősegíteni az üdvtörténet kialakulását.

Ez a rövid kézikönyv kísérlet arra, hogy a fenti módszer szerint mutassa be a hit igazságait. Kiemelni a krisztológiai és antropológiai vonásokat, hiszen Isten a kinyilatkoztatást Krisztuson keresztül adta és az emberhez mérte.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1968 | Oldalszám: 238 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |