Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gál Ferenc: A teológus az Egyházban

Az itt összegyűjtött tanulmányok legnagyobb része mint konferenciabeszéd hangzott el, ezért magán viseli az igehirdetés és népszerűsítés jegyét. Amikor a teológus a hitet akarja közvetíteni és elmélyíteni, nem veszhet el a vélemények és nevek tömkelegében, hanem arra törekszik, hogy a szilárd tanítást a hallgatók igényének megfelelően kifejtse. Az ilyen vállalkozás nem reménytelen, de megvannak a követelményei. Marcel Légaut, az egykori matematikatanár, családjával visszavonult egy francia faluba, s évtizedeken át földjét művelte s állatokat tenyésztett. Néhány évvel ezelőtt, öreg korában kiadta könyvét, „Bevezetés a kereszténység múltjának és jövőjének a megértéséhez” címmel. A német fordító azonban ezt a címet adta neki: Meine Erfahrung mit dem Glauben – a hittel kapcsolatos tapasztalataim. A könyv tartalma valóban ezt javallja, és sikerének is ez a titka. Úgy gondolom, az igehirdetés és a teológiai előadás csak akkor számíthat elfogadásra, ha nem véleményeket közöl, hanem az olvasót elvezeti a hittel való találkozásra, sőt a hit szerzőjével, Jézus Krisztussal való találkozásra. Éppen az említett Légaut írja Jézusról: „A múlt nagy egyéniségei közül sokan szereztek maguknak hírnevet politikai, gazdasági vagy tudományos munkásságukkal, de csak kevesen kísérelték meg, hogy az emberi lét döntő kérdéseire választ adjanak. Ha éppen úgy került, megelégedtek közhelyek emlegetésével. Senki közülük nem nyomta úgy rá a bélyegét az emberi történelemre, mint Jézus Krisztus a maga rövid életével. Hatása immár húsz évszázada tart…” Ma is vannak, akiket érdekel, hogy a Krisztus által hozott kinyilatkoztatás mit válaszol a lét döntő kérdéseire, azért igyekszik a teológus mérlegelni a tételeket, szemlélni a keresztény életet és kiaknázni a Szentírást.

A könyv fejezetei: 1. Tételek mérlegelése (Örök és korszerű teológia; Az egyház egysége és a pluralisztikus teológia; A lét élménye és a transzcendencia; Kibernetika és személyiség; Tapasztalás a hit síkján; Isten útjainak felismerése; A remény teológiája); 2. A keresztény élet szemlélete (Aszkézis a reklám világában; Bensőség a világ zajában; Gondviselés a technika korában; Nemiség és erkölcs; Munka és szabadidő mint emberi probléma; A teremtett világ és az emberi probléma; Az egyház a kinyilatkoztatás hordozója; Szervezett egyház és lelki szabadság); 3. A Szentírás kiaknázása (Az ószövetségi könyvek olvasása; Jézus messiási küldetése; Jézus Krisztus istenfiúsága; Hegyi beszéd és emberi jogrend; Jézus gyógyításai; Az utolsó vacsora és az egyház istentisztelete; A felfeszített Krisztus elhagyatottsága; A húsvéti események az evangéliumban; „Még ma velem leszel a paradicsomban.”; „Elmúlik ennek a világnak az alakja.”)

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k498.htm

A könyv meta információi
| ISBN: 963 360 011 1 | Megjelenés éve: 1973 | Oldalszám: 240 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |