Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez

Az 1990-es évek körül ugrásszerűen megnövekedett hazánkban a teológiai képzés iránti igény, s ez egyre jobban sürgeti a teológiai irodalom – tankönyvek, lexikonok, általános és átfogó művek – hasonló mértékű fellendülését. Könyvünk szerzője, Farkasfalvy Dénes harmincöt éve tanulmányozza az Újszövetséget, történeti hátterét, kritikai és teológiai értelmezését. Munkája során megismerkedett a külföldi szakirodalommal, megtanulta a biblikus nyelveket, így művében a téma szakavatott ismerőjeként kíván eligazítást nyújtani a szentírási kérdésekben. Tudományt és hitet egyaránt szolgálva áttekinti a legújabb kutatások eredményeit, bemutatja a különböző irányzatokat, és tárgyilagosságra törekvően értékeli azokat. Ahol nem foglal állást a tárgyalt témában, az olvasó figyelmébe ajánlja Pál apostol szavait: „mindent vizsgáljon meg, a jót tartsa meg és a rosszat vesse el” (1Tessz 5,21).

A kötet az Újszövetséggel kapcsolatos tudományos irodalom adatait, szempontjait, felismeréseit és problémáit az olvasó elé tárva megnyugtató választ próbál adni korunk sokszor negatívan elfogult vallás- és bibliakritikáira.


A könyv meta információi
| ISBN: 963 360 769 8 | Megjelenés éve: 1995 | Oldalszám: 422 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 17 MB |