Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szent Erzsébet album (Legendam Sanctae Elisabeth Andreae II. Hungarorum regis filiae…)

1857-ben Ferenc József osztrák császár és magyar király feleségével, Erzsébettel Magyarországra látogatott. A Szent István Társulat az uralkodópár tiszteletére egy díszalbum kiadását határozta el, amelyben Árpádházi Szent Erzsébet életével kapcsolatos írásokat szándékoztak megjelentetni. Alapvetően a névazonosság motiválta, hogy Erzsébet királynét Szent Erzsébet legendájával köszöntsék, de a témaválasztást a két Erzsébet között fellelhető egyéb hasonlóságok is alátámasztották. Szent Erzsébet, a magyar királylány, rövid életének nagyobbik részét német földön, Wartburg várában élte le mint Lajos, Thüringia és Hessen őrgrófjának menyasszonya, majd felesége. (Thüringiai Szt. Erzsébetként tisztelet övezi kedves személyét mind a mai napig.) Erzsébet bajor hercegnőként lett a császár felesége s így Magyarország királynéja.

Az album megvalósítására rendelkezésre álló idő – mint általában – meglehetősen rövid volt, ezért a kiadó hamar lemondott arról, hogy az igényes tartalommal összeállított kötethez eredeti illusztrációkat készíttessen. A kiadvány gondozásával a szegedi Somogyi-könyvtár alapítóját, Somogyi Károlyt bízta meg a Társulat. Mivel egy évvel korábban Szent Erzsébetről több könyv is megjelent Németországban, felkereste ezek kiadóit, hogy a képek átvételének lehetőségeiről tárgyaljon. Georg Wigand, lipcsei kiadó megengedte, hogy a nála megjelent metszetek alapján készüljenek a képek az Erzsébet-albumhoz. (Wigand adta ki 1856-ban a wartburgi vár falfestményeinek másolatait tartalmazó kötetet és azt a Szent Erzsébet életrajzot is, amely szintén gazdagon volt illusztrálva. Gaber és Richter Drezdában elkészítette az utánmetszéshez szükséges rajzokat, sőt a díszcímlap és néhány metszet fémbe vésését is, a többi acélmetszet a rajzok alapján Pesten készült.

A kötet Szent Erzsébet élettörténetét közli a wartburgi vár falfestményeinek másolataival együtt. Az album fő része Szent Erzsébet legendája, úgy, ahogy azt a XVI. században egy névtelen karthauzi szerzetes lejegyezte. Az ún. Érdy-kódexben fennmaradt kéziratot betűhíven közölték. A nyomatáshoz egyedi, a kézírás és az ősnyomdászok betűinek sajátosságait ötvöző betűkészletet készítettek. Az album a korabeli magyar nyomdászat csúcsteljesítménye, a színes nyomással készült könyvek között igényessége miatt sokáig példaértékűnek számított. A dúsan aranyozott, színes lapokat Kocsi Sándor nyomdafelügyelő kézi nyomással készítette. Egy korabeli feljegyzés megemlíti, hogy az egyes színek nyomtatása között a száradáshoz szükséges időt úgy rövidítették le, hogy a nyomdában (nyáron!) éjjel-nappal fűtöttek.

Az Erzsébet-albumból mindössze 160 példány készült. (Szőkefalvi-Nagy Erzsébet)

Az archívumban található album az Országos Széchényi Könyvtár példányának másolata.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1857 | Oldalszám: [74] | Méret: 40x32 cm | Kötés: kemény | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 81 MB |