Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Erdey Ferenc: Apostoli hivatás

Körüljár az Úr a Genezáreti-tó partján és fürkésző szemmel körülnéz. Keres valakit. Mélyen belenéz az emberek szemébe; a lelkek mélyére néz veséket és szíveket átjáró tekintete. Majd megáll az egyik előtt is, a másik előtt is és azt mondja: Jöjj és kövess engem! Apostolokat keres, szózatot intéz a választott lelkekhez! Jöjj és kövess! Rövid és csattanós szózat. Benn foglaltatik minden, ami az apostoli élet formálására, nagy küldetésére szükséges!

Állj meg az élet országútján és halld meg szómat! Eddig céltalanul vagy csak önös célokért róttad életed útjait! Most fordulj vissza és jöjj, kövess engem! Jöjj és kövess az én munkám végzésében! Jöjj és kövess az én küldetésem teljesítésében! Jöjj és légy a halhatatlan lelkek halásza, megmentője! Közvetítsd az üdvösség kincseit, kegyelmeit számukra! Jöjj és folytasd az én engesztelő áldozatomat!

Az egyszerű halászok megálltak és szemébe néztek. Megértették szavát. Valami ellenállhatatlan erő és tüz sugárzott tekintetéből. Megfogta a lelküket. Megindította szívüket. Nem ellenkeztek, csak egyszerűen indultak és követték őt! Követték, bárhová vezette őket! Követték az apostoli élet rögös útjain, követték az áldozatok ösvényén! Követték egészen a kereszt véres áldozatáig!

Krisztus szózata ma sem halkult el. Ma is tovább cseng a lelkek mélyén. Krisztus kegyelmeit ma is széjjel kell osztani, áldozatát ma is meg kell újítani! Ennek az isteni szózatnak tartalmát és kegyelmét közvetíti Erdey Ferenc Apostolok iskolája – Elmélkedések apostoli lelkeknek című sorozata, és annak eme első kötete. Az Úr hívó szavának akar eszköze és elmélyítője lenni! Az elmélkedések meghitt csendjében akar segítő és világító fáklyául szolgálni, hogy jobban megértsük, megszeressük és hűségesebben kövessük Krisztus hívó szózatát. Egyszerű és közvetlen igazságokat akar a lélek mélyébe ojtani, hogy abból kihajtson az apostoli élet erőteljes hajtása. Apostolokat akar kiformálni és kiképezni a krisztusi küldetés teljesítésére. Lelket akar önteni a hivatottakba, hogy a krisztusi szózat elevenebben, erőteljesebben markoljon szívükbe és szebbé, tökéletesebbekké alakítsa őket! Programot akar adni az apostolok iskolájának nagyszerű munkájához.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1947 | Oldalszám: 290 | Méret: 18x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |