Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Emmerich Anna Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése

Emmerich Anna Katalin (1774–1824) német misztikus, ágostonrendi apáca kilenc gyermekes szegény kisparaszti családba született, gyermekkorától betegeskedett, szolgálóként dolgozott. 1812 körül megkapta a stigmákat és a mellén egy kettős keresztet. Orvosok és teológusok évekig vizsgálták. A polgári hatóságok erőszakkal elköltöztették, három hétig szigorú megfigyelés alatt tartották, de megtévesztés nyomára nem jutottak. 1818-ban meglátogatta Clemens Brentano költő, aki Emmerich Anna Katalin misztikus tapasztalataiból, látomásaiból és a vele folytatott beszélgetésekből feljegyezte ezt a könyvet.

Emmerich Anna Katalinra, akit II. János Pál pápa avatott boldoggá 2004-ben, saját üdvözítésén kívül, két hivatást rótt az Üdvözítő:
1. Folytonos közbenjáró imádsággal magára vállalt vezeklés által számtalan segítségre szoruló lélekre leesdje Isten irgalmát és kegyelmi segítségét, és ekképp egész sereg lélek számára az üdvösség eszközévé legyen.
2. Hogy látomásainak közlésével elősegítse a keresztény lelkekben a hit újjáéledését és a jámborság gyarapodását, és ezzel az Egyháznak maradandó hasznot szerezzen.

Krisztus kínszenvedéseit a következő fejezetkben tárgyalja a könyv: 1. Az utolsó vacsora; 2. Jézus halálszorongása az Olajfák-hegyén; 3. Az Úr Jézus elfogatása; 4. Jézust megkötözve Annáshoz viszik; 5. Jézus Kaifás főpap előtt; 6. Jézus szenvedése az éj folyamán; 7. Jézus Pilátus előtt; 8. Jézus Heródes előtt; 9. Jézus másodízben Pilátus előtt – A megostorozás; 10. Jézus tövissel koronázása és kigúnyolása; 11. Jézust kereszthalálra ítélik; 12. A keresztút; 13. A keresztút folytatása; 14. Jézus a Golgothán; 15. Urunk Jézus keresztrefeszítése; 16. Jézus a kereszten; 17. Jézus elhagyatottsága; 18. Jézus meghal a kereszten; 19. Események közvetlenül Jézus halála után; 20. Krisztus levétele a keresztről; 21. Jézus sírbatétele; 22. Jézus barátainak nagyszombatja; 23. Leszállás a poklokra; 24. A feltámadás előestéje; 25. Az Úr Jézus feltámadása.

A könyvet kiegészíti Isten szolgálójának, Emmerich Anna Katalin életének, erényeinek és az által kapott természetfölötti kegyelmeknek a leírása.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k440.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1936 | Oldalszám: 264 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |