Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Dom Columba Marmion: Krisztus misztériumai. Lelkigyakorlatok

A szerző, a maredsous-i bencés apát, Szent Pál levelei és a teológia tudományos eredményei alapján a keresztény élet alapelveit fejti ki. Ez az élet lényegében természetfeletti és csak Krisztusból fakadhat, a tökéletesség egyetlen példaképéből, a kegyelmek végtelen kincsestárából és minden életszentség forrásából.

Krisztus élete, a keresztény élet isteni és mégis mindenki számára megközelíthető példaképe, szent emberségének egyes fejlődési fokozataiban és misztériumaiban, erényeiben és cselekedeteiben tárult fel előttünk. Isteni Megváltónk élete külső megnyilvánulásaiban ugyan emberi, de mégis egészen isteni élet, mert benne az emberi természet egyesült az Ige Személyével. Az Istenember misztériumai ezért nem csupán eszményképek, melyekről elmélkednünk kell: érdemszerzés és kegyelmek kincseit is rejtik magukban. Krisztus Jézus mindenható erejénél fogva mindig él, és azt a belső, természetfeletti tökéletességet, melyet élete egyes állomásai rejtenek magukban, létrehozza azokban is, akiket követésének őszinte vágya ösztönöz és akik állandó kapcsolatban vannak vele a hitben és a szeretetben.

A szerző ezeknek az igazságoknak a fényével világítja meg Jézus főbb misztériumait. Elgondolása egyszerű. Két bevezető elmélkedés rámutat arra, mennyire a mieink is Krisztus misztériumai és általában hogyan tehetjük magunkévá ezeknek gyümölcseit. E misztériumok felbecsülhetetlen értékét, csodálatos ragyogását, logikus kapcsolatát és szétszakíthatatlan egységét csak akkor érthetjük meg, ha először Arról elmélkedünk, aki számunkra végigélte őket. Ezért az első részben a könyv vázolja magának Jézus személyének főbb vonásait: örök Ige, – testté lőn, – hogy áldozatával megváltsa a világot.

A második rész az Istenember misztériumairól elmélkedik. A szerző az evangélium és a liturgikus szövegek adataival kimutatja emberi és egyben isteni valóságukat, megjelöli jelentésüket és a hívő lélekre való alkalmazásuk módját. Ami az egyes titkok kiválasztását illeti, azokhoz a misztériumokhoz alkalmazkodik, melyeket az Egyház állít elénk liturgikus ünnepköreiben. És valóban, ki ismerné nála jobban isteni Vőlegénye titkát, és ki tudná művészibben elrendezni az evangéliumot? Ki vezethetne nála jobban a Megváltóhoz?

A könyv elmélkedései:

Bevezető elmélkedések (1. Krisztus misztériumai a mi misztériumaink; 2. Hogyan tehetjük magunkévá Jézus misztériumainak gyümölcseit?).

I. Krisztus személye (3. „Az Atya keblén”; „… És az Ige testté lőn”; 5. Megváltó és Főpap).

II. Krisztus misztériumai (6. A megváltás isteni előkészítése; 7. „Ó csodálatos csere!”; 8. Az Isten megjelenése; 9. A Boldogságos Szűz. – Jézus szent gyermeksége és elrejtett élete; 10. Jézus megkeresztelkedése és megkísértése; 11. Néhány fejezet Jézus nyilvános életéből; 12. A Tábor hegyén; 13. Krisztus szerette az Egyházat és önmagát adta érette, hogy megszentelje” (Ef 5,25–27.); 14. Jézus nyomában a Kálvária felé; 15. „Ha feltámadtatok Krisztussal…” (Kol 3,1); 16. „… És most te dicsőíts meg engem. Atyám!” (Jn 17,5.); 17. A Szentlélek elküldése; 18. „Az én emlékezetemre …”; 19. Krisztus Szíve; 20. Krisztus „minden szentek koronája”).


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 406, [2] | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 15 MB |