Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Dom. Columba Marmion: Béke és boldogság Jézus Krisztusban

A maredsous-i bencés apát, Dom. Columba Marmion ma a katolikus Egyház egyik legnagyobb, legjobban értékelt és kedvelt aszkétikus írója és lelkivezetője.

E könyvének a célja, hogy megtanítsa az embert arra, hogy az élet különböző körülményei és megpróbáltatásai között is Jézus Krisztusban megtalálja lelkének békéjét, evilági és örök boldogságát. A léleknek ez a békéje és boldogsága a legmélyebb emberi vágy és a legnagyobb emberi érték. Nagy jót tesz velünk az, aki minket ebben segít. Lelkének békéjét és boldogságát megtalált ember a lelkiéletben intenzíven élő, haladó és szárnyaló lélek. Az kiegyensúlyozott ember, pozitív ember, kontsruktív ember. Az az életnek terheit is jobban tudja viselni, feladatát, kötelességeit jobban tudja teljesíteni. Jobban, erősebben és hasznosabban tud élni. És ez nemcsak nagy egyéni érték, hanem nagy haszna és java az Egyháznak és a társadalomnak is egyaránt.

Marmion kiváló dogmatikus, aki Szent Pált nemcsak kedvencének, hanem mesterének vallja, akit annyira elsajátított, hogy teljesen annak gondolat és érzelem világában él és ír. Ezért írása Szent Pál módjára mindig gondolatokban gazdag és tömör.

Marmion írásainak egészen különleges hatása van a lelkekre. Mi ennek a magyarázata? Marmionnak eleven, erős, nagy, égő, mélységes, rendíthetetlen hite van. Ez a hit eltölti egész lelkét és egész életét. Miként Szent Pál tanítja, ő is a hitből él.

Marmion eredetileg nem írt könyvet: ő lelkigyakorlatokat, konferencia-beszédeket tartott, szóban és írásban lelkeket vezetett. Csak a közóhajra szerkesztődött könyvvé az elmondott nagyszerű anyag. A jelen kötet is egész tanításából, különböző műveiből merített részekből állítódott egybe. Minden írásának a célja mindenkor gyakorlati, a lelkeket tanítani és vezetni.

A könyv részei:
1. Jézus Krisztus és megváltói műve (Krisztus személye; Krisztus megváltói műve);
2. A mi részvételünk Krisztus szenvedésében (Krisztus kínszenvedéseiben való részvételünknek a szükségessége; Annak a léleknek alapvető állapotai, aki méltóképpen akar részt venni a Megváltó kínszenvedésében; Eszközök bennünk a belső lelkiállapotok megteremtésére);
3. Az emberi nyomorúságról, a megpróbáltatások és szenvedések egynémely formájáról;
4. A keresztényi módon elfogadott szenvedés termékenysége
5. A halállal szemben, a legnagyobb megpróbáltatás;
6. Krisztus örök dicsőségében való részesedés.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1972 | Oldalszám: 215, [1] | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |