Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Dávid Antal: Bábel és Assur – II. Művelődés

A perzepoliszi perzsa királyfeliratok misztériumának megfejtése óta, az emberi szellem talán legnagyobbszerű teljesítménye következtében, megszólaltak a Mezopotámia és Kisázsia romhalmaiból előkerült cseréptáblák sumér, babilóni, asszír, mitanni, hetita irói, s először dadogva, majd egyre tisztábban és érthetőbben mint kortársak beszéltek olyan időkről, amelyekből azelőtt csak a mitoszok ködén át ért bennünket egy-egy fénysugár. S amint az évezredeket megülő homály lépésről-lépésre oszladozni kezdett, a modern kultúrember meglepetve vette észre, hogy az Eufrát mentének ősi kultúrája többet jelent számára egy, az idők árjában elmerült idegen világnál. Kiderült, hogy Európa története nem Európában, hanem Előázsiában kezdődött, s hogy a Tigris és Eufrát vidékének romhalmai nyugati kultúránk gyermekkorának emlékeit őrzik.

Dávid Antal könyve a Babilónia és Asszíria történelmét követő második kötet, amely a két állam művelődését taglalja a következő fejezetek szerint: I. Vallási kultúra (Pantheon; Az ember; Istentisztelet); II. Gazdasági kultúra (Őstermelés; Ipar; Kereskedelem); III. Szociális kultúra (Állam; Jog; Társadalom; Életmód); IV. Szellemi kultúra (Tudomány; Írás; Irodalom; Művészet).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 54-55. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1928 | Oldalszám: 264 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |