Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Cserháti József (szerk.): Találkozás Istennel III. – Az Egyházban élünk a Szentlélek által

A „Találkozás Istennel” című sorozat a keresztény tudásunkat növeli, hitünket úgy mutatja be, hogy élet fakadjon belőle. A keresztény hívőnek tudni kell, mit kell hinni. Ezért a hármas sorozat hitünk legalapvetőbb igazságait sorakoztatja fel, nem tudományos rendszerezésben, hanem egy-egy hitigazságot a legnagyobb hittudósok, de egyszerűbb, életszerűen gondolkodó istenkeresők műveiből is kiragadva, inkább élményszerűen megközelítve vallásunk titkait. Első célkitűzése a könyvnek tehát az, hogy a hívek könnyedén, kis napi adagokban tájékozódhassanak a hiteles keresztény tanításról. A második célkitűzése annak bemutatása, hogyan adnak a hitigazságok választ emberi sorsunk kérdéseire. Harmadik célkitűzése pedig a hitigazságok gyakorlati alkalmazása. Hétköznapi vallási életünkben nagyon sokszor szétesik az elmélet és a gyakorlat. Mintha a hitigazságok bemutatása olykor túl elvont lenne, és ezért nem hatnak mindennapi életünkre. Minden nap a könyvben a teológiai szöveg után rövid reflexió következik, olyan megfontolás vagy átgondolás, mely életszerűen közelebb akarja hozni az olvasóhoz az olvasottak értelmét, hogy a hittitkok, mint az egész embert megszólító igazságok, befolyásolhassák mindennapi imánkat és egész vallásos életünket. Általában lelkiismeretvizsgálati kérdés felvetésével kívánja elmélyíteni és alkalmazni az elméleti igazságokat.

A sorozat eme kötete a harmadik isteni személyt, a Szentlelket állítja elénk, mint az isteni szeretet, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének személyes megjelenítőjét és továbbvivőjét, aki az Egyházban fejti ki megszentelő művét. Az Egyházban és az Egyház által leszünk Jézus Krisztus üdvösségi művének részeseivé. Üdvözülni annyit jelent, mint Krisztusban egyesülni Istennel, kiegyensúlyozottságban lenni önmagunkkal és békés testvériségben élni felebarátunkkal, minden emberrel. Mindezek a Szentlélek tevékenységei bennünk, és ez a kegyelmi élet.

A szerkesztő munkatársai: Arnold János, Bán Endre, Bán Zoltán, Bors László, Goják János, Kele Pál, Kelemen Vendel, Mim Ede, Nagy József, Régert József, Sólyom Sándor, Tóvölgyi László, Várnagy Antal, Vida Tivadar.

A tizenkét hónap a következő témákat dolgozza föl:
1. Január: A Szentlélek az üdvtörténetben;
2. Február: A megszentelő és ajándékozó Szentlélek;
3. Március: A kegyelmi élet;
4. Április: Az Egyház, Krisztus titokzatos teste;
5. Május: Az Egyház, Isten népe (közösség, felépítés);
6. Június: Az Egyházban megvalósuló élet;
7. Július: A keresztség;
8. Augusztus: A bérmálás;
9. Szeptember: A házasság;
10. Október: A papszentelés;
11. November: Gyónás és betegek szentsége;
12. December: Eukarisztia.


A könyv meta információi
| ISBN: 963 360 123 1 | Megjelenés éve: 1981 | Oldalszám: 373 | Méret: 18x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |