Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Cserháti József: Az egyház

A mű az egyházról szóló katolikus tanítást mai alakjában foglalja egybe, összegező és elrendező mű, melyet hívőknek szánt a szerző. Elsősorban az egyházon belül élőknek, papoknak és laikusoknak egyaránt. Keresztény hitünk szerint erkölcsi, lelki életünkben és örök üdvösségünk előkészítésében „Isten után mindent az egyháznak köszönhetünk”. Krisztus megváltásművét az egyház Isten akaratából mint a „továbbélő titokzatos Krisztus” folytatja a világban. Az egyház éppen úgy, mint alapítója, az Istenember, látható és láthatatlan, emberi és isteni, természetes és természetfeletti elemekből összetett hittitok, „misztérium”. Igazi tartalmát és lényegét éppen ezért nem csupán kívülről is látható vallásos szervezetében kell keresnünk, hanem Krisztussal való bensőséges kegyelmi egységében és sokoldalú kapcsolatában is. Az egyház e külső és belső valóságát a szentírás több képpel is kifejezi. A legmegfelelőbbnek bizonyult az „Isten népe” kép mellett Szent Pál gyakori kifejezése, mely szerint az egyház „Krisztus teste”. A legújabbkori teológia főleg e kép tartalmára építi fel az egyházról szóló katolikus tanítást, mert tökéletesen kifejezi az egyház kettős, intézményes és kegyelmi alkatát és a kettő egységét. Az egyház Krisztus tanítói, papi és főpásztori hatalmával és küldetésével felruházott látható üdvösségi intézmény, amelynek feladata a lelkeknek Istennel és egymással való természetfeletti egyesítése „Krisztusban a Szentlélek által”, hogy ezzel az ember örök boldogságát biztosítsa. Krisztus nemcsak üdvösségünk megteremtője és forrása, hanem maga az üdvösség. Az egyház a Krisztusban megvalósult üdvösség közvetítésével „Krisztus titokzatos testévé” válik, és Krisztussal, a test fejével éltet bennünket. Az egyház több mint látható vallásos szervezet, igazi mélységében természetfeletti életegység.

A könyv az alábbi három nagy részre tagozódik: I. Az Isten országa és az egyház (1. Csak hittél közelíthetjük meg az egyházat; 2. Szentháromság – Krisztus – Egyház; 3. Krisztus evangéliumának tartalma: az Isten országa; 4. Az eszkatológikus Isten országa és a földi egyház; 5. A bensőséges valláserkölcsi Isten országa és a látható egyház; 6. A külső és a belső egyház; 7. Az egyházról szóló tanítás megújhodásának háttere); II. Az egyház mint üdvösségi intézmény (1. Krisztus látható egyházi közösséget alapított; 2. Az egyház az újszövetség Isten népe; 3. Az apostolok meghívása és küldése; 4. Szent Péter primátusa; 5. Az egyház fennmaradása; 6. Szent Péter utódja a római pápa; 7. Az apostolok utódjai a püspökök; 8. A látható egyház közösségi képe); III. Az egyház mint Krisztusban megvalósult életközösség (1. „Közösség és misztérium”; 2. Az egyház Krisztus titokzatos teste; 3. Krisztus az egyház feje; 4. A Szentlélek Isten az egyház lelke; 5. Kik az egyház tagjai?; 6. Az egyház és a világ; 7. Mária és az egyház).


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1964 | Oldalszám: 622, [1] | Méret: 21x15 cm | Kötés: kemény | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 20 MB |