Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Cathrein Viktor: Katholikus világnézet. A modern ember igazságra vezető kalauza

Mindennap erősebb lesz a művelt kereszténynek az a törekvése, hogy hitét minél jobban megalapozza és fegyvereket szerezzen magának a kereszténységet mindenünnen érő szüntelen támadások ellen. A keresztényellenes sajtónak már a legjobb keresztény családokba is sikerült ügyesen beférkőznie, ahol a választékos stílus és tetszetős nyelvezet csalóka takarójába göngyölgetve adja be mérges piruláit. És e méreg hatása csak annál veszedelmesebb, mert műveltjeink legtöbbje egyáltalán semmi, vagy nagyon is hiányos és felületes bölcseleti képzettséggel rendelkezik, a vallás tanításából pedig csak azt ismeri, amit az elemiben vagy a középiskolákban tanult és még el nem felejtett.

Ezekben a nehéz időkben minden kereszténynek, minden katolikusnak fontos, szent kötelessége, hogy magát a vallás tanaiban kiképezze, hitének alaptanairól világos ismeretet szerezzen és olyan könyveket tanulmányozzon, melyek e szent kötelességének teljesítésére képesítik.

A szerző eredetileg csak a sok támadással és ellenvetéssel szemben a katolikus morálnak apológiáját akarta adni. De a morálnak apológiáját csak úgy lehet megírni, ha egyúttal az egész theisztikus-keresztény világnézetre is tekintettel vagyunk. A keresztény erkölcstan nem lebeg a levegőben, nem alkot elzárt, izolált világot, ellenkezőleg benső összefüggésben van az egész keresztény világnézettel. Ezért a könyv a keresztény világnézetet is magába foglalja, és a mű a keresztény katolikus világnézetnek, nevezetesen az erkölcstannak rövid apologetikája.

Victor Cathrein (1845–1931) svájci jezsuita, erkölcsbölcselő, lelki író. Műveiben a metafizikusan megalapozott erkölcs- és jogbölcselet skolasztikus örökségét adja tovább.

A fordítók, a Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája tagjai Prohászka Ottokár püspöknek ajánlák a munkát, akinek „Diadalmas világnézet” című könyve egyik legegyénibb apologetikus műve, amely a keresztény világnézetet beleállítja a kultúrvilág eszmeáramlataiba.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1911 | Oldalszám: [XIX], 606 | Méret: 19x12 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Stephaneum | Nyelv: magyar | Fájl méret: 19 MB |