Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Birkás Géza: A francia irodalom története a legrégibb időktől napjainkig

Birkás Géza (1879–1951) nyelvész, egyetemi tanár, a Szent István Akadémia tagja a francia irodalom történetét a következő felbontásban tárgyalja:
I. A középkor (Általános jellemzés; Első irodalmi kísérletek; A nemzeti hősmondaköltészet; Az udvari elbeszélő költészet; A vallásos elbeszélő költészet; A lírai költészet; A szatirikus, allegorikus és tanítóköltészet; A drámai költészet; A történetírás és az elbeszélő próza).
II. A reneszánsz (Általános jellemzés; Novella- és regényírók; Marot és kortársai; Ronsard és a Pléiade költői; Drámaírók; Moralisták, történetírók és politikai írók; Egyházi írók és szónokok).
III. XIV. Lajos százada (Általános jellemzés; Malherbe; A szalonok és a Francia Akadémia ; A vallási újjászületés munkásai. Pascal; Descartes; Regényírók; A nagy tragédiaírók: Corneille és Racine; Molière; La Fontaine; Bossuet és az egyházi szónokok; Emlékirat- és levélírók; La Rochefoucauld és La Bruyère; Boileau; Fénelon).
IV. Voltaire százada (Általános jellemzés; Az átmeneti kor írói; Montesquieu és Buffon; Az Encyclopédie; Voltaire; Rousseau; Regényírók és moralisták; A lírai, tanító- és leíróköltészet; A drámai költészet; A nagy forradalom irodalma).
V. A XIX. század (Általános jellemzés; A romanticizmus és a katholikus visszahatás előfutárai; A romanticizmus; Hugo; A romantikus lírai költészet; A romantikus regény; A romantikus drámai költészet; A realizmus; A realista regény; A realista drámai költészet; A Parnasse költői; Az irodalmi kritika mesterei; Történetírók; Katholikus írók és szónokok).
VI. A legújabb kor.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 48–49. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1927 | Oldalszám: 314 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |