Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bernhard Zsigmond: Teljes búcsú a halál óráján

Sokan vannak, kik egyáltalában nem ismerik, s még többen, akik nem tudják kellőképp méltányolni azon kiváló búcsúengedélyt, melyben a Szentatya, X. Pius pápa, az egész világ katolikus híveit 1904. március 9-én részesítette. E füzet röviden kifejti ezen búcsúengedély mibenlétét, nagy előnyeit és egyszersmind elmondja keletkezésének történetét.

Röviden: a Szentatya az összes hívők számára haláluk órájakor megnyerhető teljes búcsút engedett azon csekély föltétellel, hogy valamikor életükben, tetszés szerinti napon, méltó szentgyónás és áldozás után buzgó, őszinte szívvel ezen rövidke imát elmondják: „Oh édes Istenem, teljes megnyugvással és készségesen fogadom már most a halál azon nemét, mely neked tetszik, az összes velejáró gyötrelmekkel, szenvedésekkel és fájdalmakkal együtt”.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k976.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1906 | Oldalszám: 12, [4] | Méret: 16x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 1 MB |