Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Becker Vendel: A keresztény nemzeti népiskolák jövő alakulása

A szerző az itt megjelent előadását a Szent István Akadémia I. osztályának 1942. október 2-án tartott felolvasó-ülésén mondta el.

Az előadás a katolikus néptanítók illetményrendezését tárgyalja. Ezt a népoktatási alaptörvény alapján teszi, mert 1868 óta a katolikus népiskola és különösen a katolikus tanítók és tanítónők illetményeinek alakulása a községi, állami és a hitfelekezeti tanítónők illetményügyeinek változásaival szoros kapcsolatban áll. A dolgozat kimutatja, hogy a keresztény nemzeti gondolkozású és érzésű tanítók és tanítónők ugyanazon feltételek mellett – egyenlő illetményekre jogosultak és az adóalanyok az Országos Népiskolai Adókulcs arányában egyenlő mértékben járulnak a keresztény nemzeti népiskolák fenntartásához. Ezeken kívül megoldást keres egyéb nem állami népiskolák problémáira, így a katolikus és hitfelekezeti tanítók áthelyezésének törvényes biztosítására.

Az előadás összefoglalása: Az egész elgondolás alapeszméje, hogy minden iskolának – elsősorban népiskolának – tantervét Krisztus tanítása hassa át, és a szentistváni állameszme alapján álljon. Ezen célkitűzésnek szolgálatába kell állnia a tanító(nő) képzésnek és a népiskola ellenőrzésének, irányításának. E kettős célkitűzés megvalósítása nem ütközhetik leküzdhetetlen akadályokba, mert Magyarországon ez a kettős célkitűzés egybeforrt. Az iskolafenntartók hatóságai is kötelezik magukat olyan ellenőrzésről és irányításról gondoskodni, mely nemcsak a kettős célkitűzést valósítja meg, hanem a szakszerűséget is érvényesíti. A hittudományi főiskolákon és a hittudományi fakultásokon rendszeresen kell a keresztény neveléstant, tanítástant, módszertant, iskolaszervezettant és neveléstörténelmet – kiegészítve a tanítási gyakorlatokkal – tanítani. Ezeket a tárgyköröket minden népiskolai ismeretkörre kiterjesztően kell tanítani, de mégis legfőképpen a keresztény nevelés és népiskolai hitelemzés módszerének igényeit kell kielégíteni. A papság így képes lesz az elemi népiskolában a keresztény világnézet érvényesítését sürgetni, irányítani és fejleszteni. A népiskolai oktatás ilyen irányú megszervezésének nemcsak a nemzeti köznevelés látná nagy hasznát, hanem a katolikus lelkipásztorok és a keresztény hitfelekezetek pásztorai is!


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 64, [3] | Méret: 25x16 cm | Kötés: puha | Kiadó: Stephaneum | Sorozat: Szent István Akadémia értekezései | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |