Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bánk József: Kánoni jog – I. kötet

A mű a teljes egyházi jognak kézikönyv formája, amely mind a főiskolai hallgatók, mind pedig más érdeklődők igényeit egyaránt kielégíti. A mű eme első kötete három nagy részt, ún. könyvet ölel fel.

Az I. könyv: Bevezetés a kánoni jogba: az egyházi jog megértéséhez szükséges teológiai és jogi alapismereteket közli.

A II. könyv a kánoni jog forrásairól, ill. a források történetéről tárgyal, a magyar irodalomban eddig még nélkülözött terjedelemben és részletezéssel. Ez a rész a gyakorlat embere számára első pillantásra kevésbé fontosnak tűnik, de a tudományos szemlélet – amelynek a jog fejlődését is éber szemmel kell követnie –, nem hanyagolhatja el a jogtörténetet sem, annál kevésbé, mivel külföldön az egyházi jogtörténet művelése örvendetes virágzásnak indult. Ez a rész nagyban arra is rávilágít, hogy az Egyház közel kétezeréves kútfőkből meríti ma is érvényes jogát.

A III. könyv az egyházi személyi jogot tárgyalja. A személyek három rendjét veszi szemügyre alulról felfelé haladva. Először szól a legszélesebb rétegről, a világiak vagy laikusok rendjéről, akik a keresztség szentsége révén lesznek az Egyház tagjai. Ezután tárgyalja a klerikusokat, vagyis az egyházi rend tagjait, akik egy külön szentség, az ordo szentsége révén emelkednek ki a világiak osztályából. Végül a szerzetesek jogi helyzetét vizsgálja, akiket az evangéliumi tanácsok önkéntes vállalása: a szerzetesi professzió bizonyos szempontból kiemel a világiak, ill. a klerikusok közül.

A munka általában pozitivista módszerrel megírt mű, amelynek célja a „vigens Ecclesiae disciplina”, vagyis az érvényes jog rendszerezése.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1960 | Oldalszám: 771 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 29 MB |