Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bánk József: Igére vár a nép – II. kötet, B év

A könyv címe: „Igére vár a nép”. Ha vár, akkor ezt a várakozást ki kell elégíteni és hirdetni kell neki az evangéliumot. Szent Pál Timóteus lelkére köti: „Hirdesd az igét! Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, hirdesd, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel … Lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat” (2Tim 4,2.5). Ez szól minden papnak. A papságról szóló zsinati dokumentum szintén az első helyre teszi a papi feladatok között az igeszolgálatot. „A papnak, mint a püspök munkatársának, első teendője, hogy Isten evangéliumát mindenkinek hirdesse és ezzel teljesítse az Úr parancsát: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”

Ez a kötet gondolatokat és buzdításokat nyújt a vasárnapokra és az ünnepekre a „B” liturgikus év szerint. Hasonló kötet készült az „A” és „C” évre. A könyv felépítése, amely minden vasár- és ünnepnapra áll, a következő. Rövid bevezetés után a könyv lelkiismeretvizsgálásra szólít és tanít meg vasárnapról vasárnapra. Majd utána minden alkalommal a második Olvasmányhoz, vagyis a Szentleckéhez nyújt nagyon rövid magyarázatot, amely természetesen bővebb elmélyedést és kifejtést igényel elsősorban a szónok részéről. A központi eszme, amire leginkább törekszik, a vasárnapi evangélium kifejtése. Nem egzegézis szempontból, hanem inkább a homília tálcáján a gyakorlati életre szóló igazságokat és tennivalókat a napi evangélium fényénél megvilágítja. Egy-egy vasárnapra több gondolatsor vagy kész buzdítás is található a kötetben, melyeket idevágó költők és neves gondolkodók idézetei egészítenek ki, hogy az elvont igazságokat közelebb hozzák és szemléltessék.

A kötet célja elsősorban lelkipásztori és nem elméleti. Az igazságot úgy kell kifejteni, hogy azt a hallgatóság megértse, tetszését megnyerje és így a jó követésére, illetve a rossz elhagyására indítsa. Az olvasó nemcsak egyéni elmélkedésekre kap indításokat, hanem a szentbeszédek készítésére bőséges ún. „nyersanyagot”, forrásanyagot is talál.

A könyv az egyházi év eseményeit követi. Az Adventi időszak vasárnapjai után a szent Karácsonyi idő, majd a Nagyböjti időszak vasárnapjai következnek. A Húsvét és az utána következő vasárnapok a Föltámadottal való földi találkozásokról tudósít. A Szentlélek, vagyis a Pünkösd vasárnapjával zárul a húsvéti időszak. Ezután következnek az ún. évközi vasárnapok. A vasárnapok után az A-évben at Úr Jézus ünnepei, a B-évben a Mária ünnepek és a C-ben a kiemelt szentek ünnepei és az ún. alkalmi ünnepek szerepelnek.

Magyar népünk ragaszkodása a Szűzanyához évszázadokra megy vissza. A Mária-kegyhelyek látogatása, a búcsújárás szintén ősrégi hagyományokra tekint vissza. Ezért a kötet a Mária-ünnepeken kívül leközli a II. Vatikáni Zsinat dogmatikai tanítását Máriáról és VI. Pál magisztrális levelét a Mária-tiszteletről is.

Mielőtt egy-egy vasárnapra közölt anyagot átnéznénk, okvetlen olvassuk el figyelmesen a megfelelő vasárnapra, illetve ünnepre szóló mind a három olvasmányt.


A könyv meta információi
| ISBN: 963 360 409 5 | Megjelenés éve: 1986 | Oldalszám: 630 | Méret: 20x14 cm | Kötés: kemény | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 18 MB |