Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Balogh József (vál. és ford.): Szent Ágoston, a levélíró

A könyv Szent Ágoston leveleiből nyújt szemelvényeket Balogh József válogatásában és fordításában. A levelek osztályozása: 1. Levelek a magánosság éveiből (Filozófia és barátság; Gondolatok a halálról; Az új pap);
2. Levelek a donatizmusról (A széttépett egyház; Panaszok a donatizmus ellen; Emberies ítéletet a donatisták ellen);
3. A hanyatló pogányság néhány alakja (A költő; A nyegle rétor; A pogány patrióta; A remete);
4. Levélváltás Szent Jeromossal;
5. Szent Ágoston, a püspök (Dínom-dánom a templomban; Fizetésképtelen adós érdekében; Egy megtévedt püspök; Öntudat és hiúság).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 34. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1926 | Oldalszám: 154, [1] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |