Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Balanyi György: Calasanzi Szent József élete

A könyv Calasanzi Szent Józsefnek, a Piarista Rend alapítójának életét mutatja be a neves kegyesrendi történész, Balanyi György tollából.

A protestantizmus válaszára a reform körvonalait a tridenti szent zsinat (1543–63) rajzolja ki. És a jóságos Gondviselés ezúttal is segítségére siet vészekkel, bajokkal viaskodó egyházának. A nagyszerű reformprogram gyakorlati keresztülvitelére egymásután támasztja a nagy embereket és a kiváló szenteket, kik életüket teszik rá, hogy a katolicizmust ismét régi fényében állítsák vissza. Spanyolország Loyolai Szent Ignácot, Alcantarai Szent Pétert, Villanovai Szent Tamást, Istenes Szent Jánost, Keresztes Szent Jánost és Szent Terézt, a misztika doktorát, Olaszország pedig Szent Kajetánt, Emiliáni Szent Jeromost, Borromei Szent Károlyt, V. Pius pápát, Neri Szent Fülöpöt és Szent Kamillt küldi az elszánt harcosok sorába, kik egymaguk ezrek és ezrek munkáját végzik.

Ebbe a sorba tartozik az egyik legtevékenyebb szent, Calasanzi Szent József. Szívében mérhetetlen szeretettel rója Róma utcáit, vigasztal, gyámolít, mikor egyszerre világosság gyúl lelkében s fényénél felismeri igazi hivatását. Szerető nagy szíve megesik a szegény, elhagyatott gyermekek mérhetetlen szellemi és erkölcsi nyomorán, s eltökéli magában, hogy ezentúl minden gondolatát és minden igyekezetét nekik szenteli. Ebből a szent elhatározásból, melyet több mint félszázad megfeszített munkája és tömérdek szenvedése nyomatékosít, születik meg az első hivatásos tanítórend, a piaristarend, mely néhány évtized leforgása alatt fél Európát bámulatra kelti önfeláldozó munkájával.

Az első kegyes iskola megnyitása nemcsak az ellenreformáció történetében jelöl új kikezdést, hanem új fejezetet kezd a nevelés történetében is. Következésképpen Calazanci Szent József életírása is sokszorosan átnyúlik a kor pedagógiai törekvéseinek történetébe, és számos lapját nagy jövőre hivatott gondolatok és kezdeményezések fokozatos kibontakozásának történetével írja tele.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k723.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1923 | Oldalszám: 126, [1] | Méret: 18x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szentek országa | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |