Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Balanyi György: A római kérdés

A római kérdés (1870. szept. 11. – 1929. febr. 11.) az egységesített Olaszország és a Szentszék rendezetlen viszonya, a pápa világi hatalmának kérdése az Egyházi Állam megszűnése óta. A kérdés először 1860-ban vetődött föl, mikor Romagna, Umbria és a Márkák bekebelezésével az egyházi állam területének négyötöde az új olasz királysághoz került. 1870-ben Olaszország elfoglalta az Egyházi Államot, Róma városa olasz ellenőrzés alá került. Népszavazás után Róma az olasz királyság része lett. 1871-ben a firenzei országgyűlés egyoldalúag elfogadta a szentszéki garanciális törvényt, mely garantálta a pápa jogait és a Vatikán területenkívüliségét. IX. Pius pápa elutasította ezt a biztosítékokat, s bejelentette, hogy fogolynak tekinti magát. Ez az állapot egészen 1929-ig tartott, a lateráni egyezmény aláírásáig.

A könyv részletesen ismerteti az egyházi állam keletkezését, fejlődését, megszünését és a lateráni egyezményt megelőző hatvan év történetét. Tartalmazza a garanciális törvény szövegét is. A fejezetei: Az egyházi állam keletkezése és fejlődése; Az egyházi állam megszűnése; A garanciális törvény; A római kérdés elmérgesedése; XIII. Leo pápa és a római kérdés; X. Pius pápa (1903–1914) és a római kérdés; XV. Benedek pápa (1914–1922) és a római kérdés; A római kérdés legújabb fejleményei; A római kérdés mérlege.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 77. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k710.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1929 | Oldalszám: 230 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar, olasz | Fájl méret: 8 MB |