Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Babura László: Szent Ambrus élete

Babura László (1874–1930) kanonok, a Szent István Akadémia tagja könyve Szent Ambrus püspök, egyházatya életrajza. Az életrajz vázlata:
I. A bölcsőtől a püspöki székig. 340–374 (A szülői házban. 340–373; Ambrus helytartó Milánóban. 373; Püspökké választják. 374);
II. Ambrus püspök (Otthona; Papok nevelője; „Isten szolgáinak kötelességeiről”; Ambrus mint lelkipásztor; Püspöki kihallgatások; Szereti az Úr házának ékességét; Ambrus zsoltármagyarázatai; A szüzesség apostola; Ambrus levelezése);
III. A nagy egyháztanító (Ambrus mint hitvédő; Az első ariánus üldözés; A második ariánus üldözés; Ambrus mint erkölcstanító);
IV. A nagy államférfiú (Gracián uralkodása alatt. 378–383; Követségben Maximusnál. 383; Másodszor Maximusnál. 387; Ambrus és Teodózius császár. 388–395; A tesszalonikai vérengzés. 390; Ambrus és II. Valentinián. 392; Ambrus és Eugenius. 393–394; Teodózius halála. 395);
V. Az élet alkonyán (Utolsó betegsége és boldog halála. 397).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 26. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k215.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1925 | Oldalszám: 153, [2] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |