Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Az a nagyszerű mozgalom, mely a keresztes hadjáratokkal a XI. század végén a Szentföld felszabadítására megindult, több mint két évszázadon keresztül tartotta hatalmában a nyugati kereszténységet. Átkarolta annak minden réteget, bűvkörébe vonta az uralkodókat éppúgy, mint az egyszerű polgárt és földmívest, az egyháziakat éppúgy, mint a világiakat. Milliók siettek feltűzni a szent kereszt jelét, égve a vágytól, hogy vérüket ontsák annak a földnek visszaszerzéseért, melyet az Üdvözítő vére megszentelt.

A keresztes mozgalom hatalmas megnyilatkozása a kor vallásos, jámbor szellemében leli magyarázatát, abban az aszkétikus-misztikus szellemben, mely a középkor ezen időszakát átlengi. Ez a mélységes vallásos érzület, mely milliók lelkét tölti el a Szentföld visszaszerzésének magasztos eszméjével, a X. században kezd már megnyilatkozni és virágzási fokát a XI–XII. században érte el.

Áldásy Antal (1869–1932) történetíró, egyetemi tanár, a Szent István Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia tagja könyvének a fejezetei: Az első keresztes hadjárat; A második keresztes hadjárat; A harmadik keresztes hadjárat; A negyedik keresztes hadjárat; Kisebb keresztes hadjáratok; Az ötödik és hatodik keresztes hadjárat; IX. (Szent) Lajos első keresztes hadjárata. (A hetedik keresztes hadjárat); IX. (Szent) Lajos második keresztes hadjárata. (Nyolcadik keresztes hadjárat); Utómozgalmak; A lovagrendek.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 18. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1924 | Oldalszám: 153, [2] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |